Ontmoetingscentrum Entree Amersfoort

Vacature voorzitter (M/V)

 

Laagdrempelig Ontmoetingscentrum Entree heeft een nieuwe voorzitter nodig. Samen met de andere leden van het bestuur en de coördinator bespreekt en bepaalt hij/zij het beleid en de financiën. Entree zoekt een voorzitter die zich zich nauw betrokken voelt bij de doelstellingen en de manier van werken van Entree. Die werkwijze staat voor een kleine afstand tussen bestuur, vrijwilligers en bezoekers.

 

Bij Entree komen mensen voor wie meedoen in de samenleving niet vanzelfsprekend is. Een team van 48 zeer betrokken, deskundige vrijwilligers zet zich in om zowel volwassenen als kinderen kansen te bieden zich verder te ontwikkelen, vaardigheden op te doen en vooruit te komen in de maatschappij, maar ook om sociale contacten op te doen en te onderhouden. Activiteiten bij Entree zijn naast Nederlandse taalles en huiswerkles ook naailes, inloopavonden, sociaal informatiepunt en af en toe kookcursussen.

 

Ieder jaar moet Entree de nodige financiële bronnen aanboren voor haar continuïteit. Voor het bestuur is dit, naast vaststellen van het beleid, een belangrijke taak. Tevens zorgt het bestuur voor de noodzakelijke verslaglegging (jaarverslag, financieel verslag, meerjarenplan en meerjarenbegroting).

 

Gevraagde kennis en vaardigheden:

Bestuurlijke capaciteiten.
Affiniteit met doelstellingen en werkwijze Entree.
Affiniteit met (allochtone) mannen, vrouwen en kinderen.
Helicopterview en lange termijn denken.
Analytische en communicatieve vaardigheden.
Ervaring met fondsenwerving.
Kunnen samenwerken en overleggen.
Affiniteit met onderwijs.

Ben of ken je iemand voor deze functie?
Dan horen we graag van je!

stichtingontmoetingscentrum@gmail.com
www.entree.jouwweb.nl

 

 

Vacature Penningmeester (M/V)

 

Ontmoetingscentrum Entree heeft met spoed een penningmeester nodig.

Hij/zij is samen met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor de financiën. Ook bespreekt de penningmeester met het bestuur en de coördinator het beleid en bepaalt dit. Vergaderingen 4 a 5 x per jaar.

 

Belangrijk is dat de penningmeester de doelstellingen en de kleinschalige manier van werken van Entree onderschrijft en in die lijn mee wil denken over het te voeren beleid. De penningmeester staat dicht bij het werk van de stichting en de vrijwillige medewerkers. Ieder jaar moet Entree de nodige financiële bronnen aanboren voor haar continuïteit. Naast de zorg voor de financiën en de verslaglegging, de jaarbegroting en meerjarenbegroting, is dit ook een taak van de penningmeester, samen met de andere leden van het bestuur.

Gevraagde kennis en vaardigheden

  • kennis van financiën van een organisatie
  • bestuurlijke capaciteiten
  • affiniteit met het veld van onderwijs en welzijn
  • affiniteit met (allochtone) vrouwen en kinderen
  • affiniteit een kleinschalige manier van werken
  • lange termijn denken
  • kunnen samenwerken en overleggen

Vacature Naailesdocent 

 

Bij Entree staat gezelligheid, ontmoeting en het leren van de taal voorop. Onze vrijwillige naailesdocente gaat een ochtend minder werken, dus zoeken wij een opvolger voor haar. Heeft u ervaring met naailes geven aan een kleine groep vrouwen en heeft u tijd op donderdagmorgen? Dan maken wij graag kennis met u!

 

Kunt u goed naaien en heeft u ervaring met lesgeven aan groepjes vrouwen? Onze cursisten kunnen uw advies en hulp goed gebruiken! Er is veel animo voor onze naailessen. U helpt bij het knippen van kleding met een patroon dat de cursiste zelf heeft meegebracht of dat in ons atelier aanwezig is. U adviseert bij het naaien van kleding voor volwassenen en kinderen en helpt bij het vermaken van kleding. Er zijn meestal zeven á acht cursisten op de les. Bij de naailes kunnen de vrouwen op een voordelige manier zelf kleding (leren) maken of vermaken en gordijnen maken e.d., wat hen veel voldoening geeft. Onze vaste vrijwillige docente wil graag een ochtend minder gaan werken, maar de cursisten willen natuurlijk heel graag door met de les!

 

Bij ons gezellige ontmoetingscentrum in de wijk Randenbroek komen wekelijks tientallen vrouwen en kinderen, voor lessen Nederlands, huiswerkbegeleiding, inloop en naailes.

 

Gevraagde kennis en vaardigheden:

 

• Zeer goed kunnen naaien.

• Les en advies kunnen geven t.a.v. naaien.

• Geduld hebben bij de uitleg.

• Affiniteit met allochtone vrouwen.

 

Beschikbaarheid:

Donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur

 

Overige vacatures:

(voor de volledige tekst, zie bij : indebuurt033, onder kopje ‘vrijwilligers’ )

 

Docent Nederlands voor de maandagmorgengroep (V)

Onze maandagmorgengroep zit binnenkort zonder docent. Wij willen graag verder met onze Nederlandse les, spreken, lezen, schrijven.

 

Docente Nederlands (V)

Wij zijn met spoed op zoek naar vrouwelijke docenten die Nederlandse taalles geven aan allochtone vrouwen. Deze vrouwen moeten nog alfabetiseren.

 

Kinderopvang (V)

Voor een wisselend aantal (1 tot 4) kinderen in de leeftijd van 0 tot 3 jaar zoeken we een vrijwilliger die zich met hen bezig houdt als hun moeders Nederlandse les volgen.

 

Hulp bij spraakproblemen (m/v)

Welke logopedist (m/v) kan enkele zeer gemotiveerde jonge vrouwen met spraakproblemen helpen die graag hun inburgeringscursus willen afronden?

 

Huiswerkbegeleider (m/v)

Begeleiden van vrouwen die graag vooruit willen komen maar die moeite hebben met de Nederlandse taal. Het gaat om samen lezen, begrijpen van de stof, uitleggen van voor hen moeilijke woorden en ondersteunen bij het maken van opdrachten.

 

Huiswerkbegeleider (m/v)

U helpt een kind met het maken van het huiswerk, en/of u biedt lesstof aan ter bevordering van het functioneren op school. Door uw aanpak ontstaat er meer rust t.a.v. het huiswerk maken, maar ook meer inzicht en verdieping in de lesstof.

 

Graag uw vragen en reacties over deze vacatures aan: Ontmoetingscentrum Entree

C.M. de Ree-van Galen

Email: Stichting ontmoetingscentrum

Telefoon: 033-7520045

   06 14734803

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb