Ontmoetingscentrum Entree Amersfoort

Privacy Statement

 

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mogen wij niet zomaar persoonsgegevens verwerken. Vandaar dit statement en de vraag om uw schriftelijke toestemming om uw gegevens te mogen  opslaan.

 

Verantwoordelijke
Ontmoetingscentrum Entree is de verantwoordelijke in de zin van de AVG.

 

Contactpersoon: Mw. de Ree

 

Ontmoetingscentrum Entree

Haynstraat 26a

3816 XH Amersfoort

Telefoon: +31 (0)33 7520045

                          0614734803

E-mail: entree26@tele2.nl

             stichtingontmoetingscentrum@gmail.com

 

Met welk doel verwerkt Ontmoetingscentrum Entree uw persoonsgegevens?

 

Wij registreren uw gegevens, zodat wij u, of de vrijwilliger die lesgeeft kunnen informeren als de les niet doorgaat.

Daarnaast infomeren wij de vrijwilligers per mail over dingen, zoals bv een (gratis) workshop die misschien interessant is

 

Voor het verkrijgen van subsidie rubriceren wij op bepaalde zaken, zoals op wijk, of leeftijd. Dit gaat niet op naam.

 

Voor inhoudelijke verslagen moeten wij soms dingen kunnen opzoeken, b.v. wie is onze doelgroep?

Ook dit gaat niet op naam.

 

Op welke AVG grondslag verwerkt  Ontmoetingscentrum Entree persoonsgegevens?

De  wettelijke grondslag op basis waarvan wij gerechtigd zijn uw persoonsgegevens op te slaan, is “Toestemming van de betrokken persoon”.

In dit kader vragen wij u uw handtekening voor toestemming om uw gegevens op te mogen slaan.

 

Welke persoonsgegevens ontvangt Ontmoetingscentrum Entree  ?
Ontmoetingscentrum Entree ontvangt de volgende persoonsgegevens :

  • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
  • telefoonnummer;
  • geboortedatum;
  • geslacht;
  • land van herkomst;
  • e-mailadres;
  • reden van aanmelding
  • school en groep

Hoe zorgt Ontmoetingscentrum Entree voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?
Ontmoetingscentrum Entree gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Ontmoetingscentrum Entree neemt passende maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Ontmoetingscentrum Entree deelt persoonsgegevens alleen in overleg en met uw toestemming.

 

Ontmoetingscentrum Entree ontvangt (persoons)gegevens direct van u. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen, wijzigen of laten verwijderen.

Indien u dit doet, zullen wij u niet meer kunnen informeren als de les of een andere activiteit niet doorgaat.

U heeft het recht om uw gegeven toestemming, voor het opslaan van uw persoonlijke gegevens, altijd weer in te trekken.

Bij klachten kunt u contact opnemen met Mw. de Ree. Dit kan mondeling of schriftelijk per brief of mail.

 

 

Bewaartermijnen
De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is.

 

 

Amersfoort, juli 2018

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb