Ontmoetingscentrum Entree Amersfoort

Toelichting

Sinds juli 2011 bestaat Ontmoetingscentrum Entree als een vrijwilligersproject. Entree kent sindsdien geen structurele subsidie van de gemeente Amersfoort. Entree verwierf van de gemeente Amersfoort in 2011 wel een startsubsidie van €4.000 en een incidentele subsidie van €10.000 voor de jaren 2014 en 2015.

 

Lasten 2015

Evenals in eerdere jaren vormt ook in 2015 de huur de grootste kostenpost, ook al heeft de Alliantie huurkorting verleend vanaf het tweede halfjaar 2015. Personele kosten zijn er noch voor het bestuur noch voor de (overige) vrijwilligers. Zij werken voor niets en betalen hun eigen onkosten, zoals auto-, fiets-, materiaal- en printkosten.

 

Baten 2015

Belangrijkste bronnen van inkomsten waren in 2015 de subsidie van de gemeente en de donaties van de Rabobank en het Sociaal Fonds Amersfoort. Ook voor de Arbeidsintegratie werd een relatief hoog bedrag ontvangen. Dit zal naar verwachting in de toekomst weer minder worden. Ook de verhuur aan derden van het pand van Entree is belangrijk, dit leverde in 2015 €1365 op. Voorts zijn een belangrijke bron van inkomsten voor Entree de lesgelden.

 

Balans 2015

In 2015 is het batig saldo ruim € 13.000. Het eigen vermogen is in 2015 circa €17.000. Op deze wijze heeft Entree een buffer voor de toekomst.

Maak een Gratis Website met JouwWeb