Ontmoetingscentrum Entree Amersfoort

Contactgegevens

Stichting Ontmoetingscentrum Entree Amersfoort
Haydnstraat 26-A  3816 XH Amersfoort
Telefoon: +31 (0)33 7520045
Website: http://entree.jouwweb.nl
 
Bestuur:
mr. R. (Ronald) Elenbaas, voorzitter
Mevr. C.M. (Toos) de Ree - van Galen, secretaris (coördinator)
Mevr. T. (Leila) Aberyah, bestuurslid
 
Overige gegevens:
IBAN nr. NL38 INGB 0004 512358
KvK Gooi-, Eem- en Flevoland 53008464
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Maak een Gratis Website met JouwWeb